لطفا برای تماس با مدیریت ورنا موزیک از ایمیل زیر استفاده بفرمایید :

Email : yasinrezaiemoghadam@gmail.com